Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Vi har hos Unity Skolen, i fællesskab med vores personale, ledelse og børneråd udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering.

Vi har gennem spørgeundersøgelsen vurderet den nuværende trivsel og fundet områder der kan forbedres. Undersøgelsen er foretaget som en multiple choice og med mulighed for oplæsning.

Vi har opdelt forbedringer på de ansvarlige og her er skoleledelse, lærere og børneråd alle involveret for at skabe et endnu bedre undervisningsmiljø.

Undersøgelsen er sammenholdt af skoleledelsen og kan ses i sin samlet udformet HER

Undersøgelsen er foretaget november 2022.