Fællesmål & Årsplaner

På Unity Skolen følger vi FællesMål fra Undervisningsministeriet (UVM). Der kan læses mere på UVMs HER.

Nedenfor kan nogle af vores årsplaner ses, er du forælder? Se årsplaner, ugeplaner og elevplaner på Intra.

TEAM 0

Team 0 er det der svarer til en 0. klasse eller en børnehaveklasse - kært barn har mange navne. Børnene er i alderen 5-6 år ved skolestart. Team 0´s årsplan er lavet med udgangspunkt i de fælles- og kompentencemål som undervisningsministeriet har sat.